Behaal nu het Nationaal Keurmerk Duurzame Inzetbaarheid!

Bedrijven en instellingen in Nederland hebben forse uitdagingen als het gaat om inzetbaarheid. Lastig is, als we kijken naar preventieve inrichting, we het zo moeilijk tastbaar kunnen maken. Laat staan dat het rendement op voorhand te bepalen is. Maar ook de vraag: welke organisatie is straks interessant voor de goed opgeleide jonge medewerker?

SKDI ontwikkelde daarom het Nationaal Keurmerk Duurzame Inzetbaarheid! Een herkenbaar keurmerk, te behalen door organisaties die aantoonbaar hard hebben gewerkt aan Duurzame Inzetbaarheid. Zij kunnen zich eventueel bij de route naar het keurmerk laten bijstaan en adviseren door een RADI adviseur.

Het kan zelfs onderdeel zijn van het studietraject! Goed voor uw HR professional en uitstekend voor uw organisatie!

Het keurmerk heeft waarde! Naast toetsing op 8 thema's en een uitstekend imago bevorderend keurmerk komen bedrijven eruit met een beter risicoprofiel en zijn daarom voor verzekeraars interessant.

Diverse verzekeraars geven bedrijven met ons keurmerk lagere premies en betere voorwaarden.

De tools vanuit NPDI en TNO kunnen worden ingezet bij de ondersteuning van het proces.

Het keurmerk wordt inmiddels gesteund door diverse werkgeversorganisaties en branche/koepelorganisaties en is al bekend bij UWV en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wij ontwikkelden een unieke inventarisatie methode. Deze kunt u uiteraard bij ons opvragen door een mail te sturen naar  info@skdi.nl.

Waarom het keurmerk: (niet limitatief)

 • Herkenbaarheid
 • Versterkt het imago
 • Interessant voor nieuwe medewerkers
 • Versterkt de bedrijfscultuur en medewerker tevredenheid
 • Meer rendement
 • Betere premies bij verzekeraars!
 • Meer waardeontwikkeling
 • Beter functionerende organisatie
 • Minder verzuim- en instroom kosten

De 8 toetsings thema's

 1. Bedrijfscultuur en leiderschap (waarden en normen)
 2. Medewerker tevredenheid, draagvlak en eigenaarschap (motivatie en betrokkenheid)
 3. Organisatie en structuur rondom arbeid (overeenkomsten, handboeken en protocollen)
 4. Worksite marketing en Employee Benefits (secundaire arbeidsvoorwaarden en waardering)
 5. Preventie, vitaliteit en gezondheid (interventies, RIE, PMO)
 6. Functioneren en ontwikkelen (inzetbaarheidsgesprekken, leren, ontwikkelen, vaardigheden, attitude)
 7. Verzuimmanagement en inkomen (verantwoordelijkheden, protocol, BeZaVa, WIA, Eigen Risicodragen, ARBO)
 8. Privacy en gegevensbescherming (Richtlijn AP, bewerkersovereenkomsten, casemanagement)
   

Inschrijving geschiedt in het onder notarieel toezicht staande register Nationaal Keurmerk Duurzame Inzetbaarheid.

De kosten voor inschrijving en toetsing bedraagt € 1.000 per jaar. Wij willen het voor alle organisaties in Nederland mogelijk maken.