Kernwaarden, missie visie en hoger doel


Kernwaarden:


Wij willen voor alle bedrijven en organisaties in Nederland borgen dat er hoog gekwalificeerde en resultaatbepalende professionals bestaan op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid, Employee Benefits en Worksite marketing.

Missie:

Door voortdurend markt- en klantbehoeften te vertalen naar vereiste competenties en kennis, bepalen
en bewaken wij “de norm” op het gebied van adviseurs profielen in Nederland op de vakgebieden Duurzame Inzetbaarheid en Employee Benefits.

Visie:

De bij ons aangesloten professionals zullen een begrip zijn als het gaat om Return On Investment op het snijvlak van Duurzame inzetbaarheid, Employee Benefits en inkomensadvisering. Door de implementatie van het
Nationaal Keurmerk Duurzame Inzetbaarheid dragen wij bij aan een herkenbaar gunstiger risicoprofiel.

Hoger doel:

Wij zullen de groeiende behoefte van Duurzame Inzetbaarheid vertalen naar de nationale norm voor
Duurzame Inzetbaarheid. Onze RADI professionals zullen de beste zijn in Nederland en Europa.