RADI Register

De RADI register heeft als doel de kennis en kunde van de DI professional op dit gebied op peil te houden, te vergroten en de kwaliteit van advisering te borgen. Professionals die zich in de praktijk voornamelijk focussen op advisering van personeelsrisico's dienen gebruik te maken van het bij dit register behorende PE- en intervisie traject.

 De SKDI registers staan onder notarieel toezicht. Adviseurs kunnen zich alleen inschrijven in dit register, indien zij bij een van de erkende opleiders een opleiding heben gevolgd alsmede zijn geslaagd voor het SKDI examen.

Daarnaast dienen SKDI leden te voldoen aan de eisen van Permanente Educatie en intervisie om hun registratie te waarborgen. Hierdoor wordt de kennis en kunde van de adviseur vergroot en op peil gehouden.
 
SKDI gecertificeerde adviseurs staan voor kwaliteit:
  • Herkenbaar door het SKDI keurmerk en de titel Register Risicomanager Duurzame Inzetbaarheid, RADI
  • Verdieping van kennis en kunde door middel van het volgen van Permanente Educatie
  • Kennis van zaken door de opleiding(en)
  • Waarborging door onafhankelijke toetsing
  • Kennis uitwisseling door intensieve onderlinge contacten en intervisie bijeenkomsten
Keurmerk
SKDI gecertificeerde adviseurs zijn, als blijk van hun bekwaamheid, gerechtigd het SKDI keurmerk te gebruiken en de titel Register Risico Adviseur Duurzame inzetbaarheid (RADI) te voeren. Het SKDI keurmerk is persoonsgebonden maar kan worden gebruikt voor de organisatie waar de adviseur werkzaam is.
 
Kosten lidmaatschap
De kosten van het lidmaatschap bedragen € 1.000,- per lidmaatschapsjaar. Dit is inclusief notariele inschrijving, toetsing en de Permanente Educatie kosten.