SKDI, professionals in Duurzame Inzetbaarheid

De stichting heeft ten doel de kwaliteit van Duurzame Inzetbaarheid te bevorderen in Nederland.
Zij doet dit door het tot stand brengen en in stand houden van kwaliteit Registers voor bedrijven en adviseurs, alsmede de kwaliteit van de adviseurs te borgen vanuit het Bureau Erkenningen door adviseurs te examineren en jaarlijks te toetsen via Permanente Educatie.

De stichting heeft tevens ten doel om bedrijven, organisaties en instellingen te toetsen op het niveau van Duurzame Inzetbaarheid en jaarlijks te auditeren op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid.

Zij tracht dit doel te bereiken door:
 • Het toekennen van een certificaat vanuit het Register ten behoeve van Adviseurs Duurzame Inzetbaarheid in Nederland, welke voldoen aan door de Bureau Erkenningen vast te stellen criteria ten aanzien van de bedrijfsvoering en de dienstverlening; dit certificaat hierna te noemen: Registercertificaat Duurzame Inzetbaarheid.
   
 • Het toekennen van een keurmerk aan bedrijven, organisaties en instellingen, welke voldoen door de Stichting Keurmerk Duurzame Inzetbaarheid vast te stellen criteria ten aanzien van de bedrijfsvoering en de dienstverlening; dit keurmerk hierna te noemen: Nationaal Keurmerk Duurzame Inzetbaarheid.
   
 • Het geven van voorlichting en informatie ter zake van het sub a. en sub b. omschreven.
   
 • Het toezien of doen toezien of geregistreerde Adviseurs Duurzame Inzetbaarheid in Nederland waaraan een Registercertificaat Duurzame Inzetbaarheid is toegekend voldoen aan de onder a. bedoelde criteria, alsook het eventueel (al dan niet tijdelijk) intrekken van een registercertificaat Duurzame Inzetbaarheid.
   
 • Het toezien of doen toezien of bedrijven, organisaties en instellingen in Nederland waaraan een Nationaal Keurmerk Duurzame Inzetbaarheid is toegekend voldoen aan de onder b. bedoelde criteria, alsook het eventueel (al dan niet tijdelijk) intrekken van een Nationaal Keurmerk Duurzame Inzetbaarheid.
   
 • Het adviseren van de overheids- en semi-overheidsinstanties, werkgevers en werknemers organisaties, branche verenigingen en andere maatschappelijke geledingen omtrent de criteria voor het toekennen van het hiervoor gemelde Registercertificaat Duurzame Inzetbaarheid.
   
 • Het adviseren van de overheid, werkgevers en werknemers organisaties, branche verenigingen en andere maatschappelijke geledingen omtrent de criteria voor het toekennen van het hiervoor gemelde Nationaal Keurmerk Duurzame Inzetbaarheid.
   
 • Alle andere middelen welke tot het beoogde doel kunnen leiden.